Om Alkalær

Alkalær – Alle kalære at læse – er en læseundervisningsmetode, som lærer Eag V. Hansn udviklede i starten af 00’erne, og som nu anvendes i indskolingen i flere kommuner og praktiseres af privatundervisere i hele landet.

Alkalær-metoden er baseret på læsningens fonetiske princip, dvs. at hvert bogstav svarer til en lyd. Læsekoden knækkes, når eleven kan alle bogstavlyde og kan læse de lydrette ord, der staves som de siges.  Herefter er eleven klar til at tage det næste naturlige trin i sin læseudvikling, nemlig alle de ord i det danske sprog som ”driller”.

Læsetrappen er omdrejningspunktet for Alkalær-metoden og er udviklet på grundlag af en naturlig læseudvikling. Læsetrappen hviler på tre grundprincipper: 1. Beherskelse af de grundlæggende og første trin på Læsetrappen, 2. Gradvis udvikling af læsningen i elevens eget tempo og 3. Eleven færdiggør ét trin ad gangen.

Læsetrappens første og vigtigste tre trin er bogstavernes navn, form og lyd samt lydrette ord. Herefter følger trin med konsonantklynger, de ikke-alfabetiske lyde, stumme bogstaver samt konsonant- og vokalskift.

I læseundervisningen præsenteres eleven for det lettest mulige trin på Læsetrappen, for læsning er en individuel tilegnelse og proces, der skal tage udgangspunkt i elevens eget niveau og foregå i elevens eget tempo. På denne måde kan alle, der er motiverede, har et sprog og et fungerende sanseapparat, lære at læse.

Læsetrappen trin 1-4: SØDE ORD

Læsetrappen trin 5-6: DRILLEORD 1

Læsetrappen trin 7-8: DRILLEORD 2

Læsetrappen trin 9-12: DRILLEORD 3

Om alkalær

Om LÆS PÅ NY

LÆS PÅ NY tilbyder børn og voksne eneundervisning i læsning efter Alkalærs metode og materialer, fordi alle kan knække læsekoden på denne måde. Undervisningen er tilpasset elevens niveau, alder og behov. Det foregår i min skolestue, hvor jeg med ro og tålmodighed guider eleven til at begynde sin læseindlæring på en ny måde.

Kontaktinformationer

LÆS PÅ NY

Annemette Vig Schlichting

Teglgårdsvej 28, 7900 Nykøbing Mors

Tlf. 2564 2567

annemette@laespaany.dk

CVR-nr. 40751882

Kontakt os